Miten rengas testataan?

By kuljetuspaasonen.fi


Posted On 29 Aug 17 - 01:08:27Renkaiden ajo-ominaisuuksia ja laatua seurataan erilaisten rengastestien avulla. Näiden testien tulokset antavat renkaiden ostajalle hyödyllistä tietoa siitä, millaiset renkaat kannattaa ostaa ja mikä on renkaiden hinta-laatusuhde. Erityisen halvat renkaat ovat harvoin parhaat, mutta taas toisaalta joskus myös merkkirenkaat ovat menestyneet testeissä yllättävän huonosti. Tästä syystä onkin tärkeää seurata uusimpien rengastestien tuloksia, jotta valitsemasi rengas on varmasti autoosi sopiva ja hinta-laatusuhteeltaan hyvä valinta.

Vastaavatko rengastestien olosuhteet luonnollisia käyttöolosuhteita

Rengastestit ovat saaneet osakseen myös kritiikkiä. Eräs yleisimmin esitetyistä kysymyksistä liittyy siihen, että vastaavatko rengastestien testiolosuhteet niitä luonnollisia käyttöolosuhteita, joista rengas joutuu selviytymään. Tämä onkin aiheellinen kysymys. Toisaalta testiolosuhteita on erittäin vaikea muokata siten, että ne vastaisivat mahdollisimman optimaalisella tavalla luonnollisia käyttöolosuhteita, mutta taas toisaalta juuri tämän tulisi olla yksi testien tekijöiden päätavoitteista. Vaikka rengas pärjäisikin hyvin testiolosuhteissa, ei tästä ole suurta hyötyä, jos testiolosuhteet eivät vastaa niitä käyttöolosuhteita, joissa autolla todellisuudessa tullaan ajamaan ja joista rengas joutuu selviytymään.

Miksi mittausjärjestelyt eivät ole testeissä yhteneväiset?

Asiakkaita on hämmentänyt myös se, että rengastestien mittausjärjestelyt eivät suinkaan ole välttämättä testeissä yhteneväiset - eivät välttämättä edes siinä tapauksessa, että sama taho vastaa testien järjestämisestä. Tämä onkin osaltaan aiheuttanut sen, että samatkin renkaat voivat menestyä testeissä yllättävänkin erilaisella tavalla riippuen siitä, millaiset mittausjärjestelyt testissä on. Asiakkaan näkökulmasta katsottuna tämä saattaa tuntua turhauttavalta. Kuvittelepa tilanne, jossa olet juuri ostanut testivoittajarenkaat, jotka seuraavassa testissä floppaavatkin täysin.

Mittausjärjestelyjen epäyhtenäisyys onkin herättänyt epäilyksen siitä, etteivät testitulokset välttämättä ole niin luotettavia kuin niiden pitäisi olla. Myöskään testitulosten vertailtavuus ei ole tästä johtuen aivan sillä tasolla kuin sen toivoisi olevan. Tässä onkin selkeä kehittämiskohde, johon pitäisi kiinnittää jatkossa aikaisempaa enemmän huomiota.


messages.blogsearch

messages.blogcategories